Liec Bērzgales muižai ziedēt koši!

Septembrī tika atbalstīts Latvijas pašvaldību savienības projekts “Pašvaldību darbi parkos”, kuru finansē Meža attīstības fonds. Šī projekta ietvaros tika piešķirts finansējums Bērzgales muižas teritorijas apzaļumošanai un labiekārtošanai. Kopējā projekta summa EUR 600.00. Iegūtie līdzekļi tika izmantoti košumkrūmu un kokmateriālu iegādei.

15.oktobra rītā pie muižas pulcējās pamatskolas skolēni, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji, lai iestādītu stādu audzētavā “Meža Rasas” iegādātos košumkrūmus: vilkābeles, ceriņus, jasmīnus un citus. Pirms darbu uzsākšanas Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs sniedza informāciju par projektu un finansētāju. Projekta vadītāja iepazīstināja ar muižu parku apstādījumu veidošanas īpatnībām, košumkrūmu veidu izvēles nosacījumiem un stādīšanas noteikumiem. Jāpiebilst, ka apstādījumu veidošanas projekts jau tika izstrādāts pavasarī un iesniegts kopā ar projekta pieteikumu Latvijas Pašvaldību Savienībai.

Iegādātie kokmateriāli tiks izlietoti muižas lapenes jumta remontam un soliņu izgatavošanai.

Paldies talciniekiem par paveikto darbu!

 

Projektu vadītāja Daila Ekimāne

Foto Daila Ekimāne, Dace Barkāne

Vairāk bildes galerijā