Masku balle Bērzgales pamatskolā

 Šī gada 24.janvārī Bērzgales pamatskolā tika rīkota masku balle. Visi skolas skolēni bija tērpušies dažādās maskās. Katrs bija atšķirīgs, šajā pasākuma bija zaķi, kaķi, lāči, rūķīši, lapsas, velniņi u.c. personāži. 9.klase bija parūpējusies ne tikai par mūziku, bet arī spēlēm.

Masku balle iesākās ar sevis iepazīstināšanu “Kas Tu šodien esi?”, jo personāži bija dažādi un bija interesanti apskatīt un redzēt. Pēc tam tika izspēlēta spēle, kurā visi skolas audzēkņi ar vislielāko prieku un sajūsmu sastājās aplī un vienam skolēnam rokās bija mīksta rotaļlieta, kura ceļoja pa apli un fonā skanēja mūzika, kad mūzika apstājās, cilvēks pie kura bija palikusi mantiņa stājās apļa vidū un dejoja. Pēc šīs spēles katra klase drīkstēja apsēsties pie sava galdiņa un panašķoties. Kad bija pagājušas 10 minūtes, visi tika aicināti piecelties un ar “just dance” palīdzību dejot. Visi ar lielāko prieku dejoja un bija laimīgi. Kad visi jau bija nodejojušies, 9.klase atļāva apsēsties katrai klasei pie sava galdiņa un nedaudz atpūsties. Pēc tam turpinājās dažādas spēles un pēc katras spēles skolēni drīkstēja nedaudz atpūsties, pasākuma beigās katra klase novāca savu galdiņu un devās prom. Tā kā masku balli bija plānots iesākt nedaudz agrāk , bet tehnisku iemeslu dēļ to nevarēja izdarīt, dažas spēles netika izspēlētas, jo skolēnus jau gaidīja skolas autobuss un skolēni devās mājup.

9.klases skolniece Amanda Koroševska.

Foto Irina Žukova