Mums līdzās… foto iztāde

 

Izstāde apskatāma, iepriekš piesakoties:

Daila Ekimāne, 26185204

Skaidrīte Apeināne, 29497151

Sanita Potaše, 27297743