Restaurēts A. Rupaiņa rokraksts “Dīnasgromota ceļojumam uz Ženevu”

      Mūsdienu muzeju apmeklētājiem aug prasības pēc kvalitatīvi pasniegta produkta. Nepieciešams, lai šis produkts tiktu uzskatāmi un viegli pieejams, viegli apgūstams un iegaumējams, vizuāli baudāms, mūsdienīgi restaurēts un pasniegts, tāpēc ar VKKF atbalstu ir restaurēts viens no vērienīgākajiem Antona Rupaiņa rokrakstiem “Dīnasgromota ceļojumam uz Ženevu”.

1989.gadā kādā no ekspedīcijām rakstnieka dzimtās mājas bēniņos tika atrasta vidēja formāta kabatas grāmatiņa ar virsrakstu ”Dīnasgrōmota ceļojumam uz Ženevu”, kura muzejā ienāk kā pirmais muzeja krājum priekšmets.

1928.gada augustā Izglītības ministrija komandēja trīs jaunos skolotājus no Latvijas uz Starptautisko skolotāju kongresu un miera propogandēšanas kursiem Ženēvā pie Tautu savienības. No Latgales tika izraudzīts Antons Rupainis. Šo trīs jauno skolotāju mērķis bija pētīt Rietumeiropā, īpaši Vīnes skolās, tolaik moderno apvienotās mācības metodi un tās rezultātus. Ceļojuma laikā top dienasgrāmata, kurā rakstnieks apraksta redzēto, gūtos iespaidus par Eiropas kultūrvēstures objektiem, Eiropas tautu sadzīvi un īpatnībām. Nozīmīgu vietu dienasgrāmatā ieņem lekciju konspekti par jaunatnes audzināšanas jautājumiem, kas turpmāk tiek izmantoti strādājot par skolotāju vai aktīvi piedaloties Latgales jauniešu sabiedriskās dzīves organizēšanā. Šī ceļojuma laikā gūtās zināšanas un iespaidi jūtami ietekmēja A. Rupaiņa darbus  Rietumeiropas “apgaismības un liberālisma” garā. Dienasgrāmata bija stipri cietusi no “laika zoba”, tāpēc bija nepieciešama restaurācija, lai papildinātu Antona Rupaiņa muzeja ekspozīciju ar unikāliem, autentiskiem priekšmetiem, kas būs kvalitatīvā izskatā un stabilā tehniskā stāvoklī un tiktu saglabāti kā vēsturiska liecība tālākajām paaudzēm.

Restaurācijas darbus veica pieredzējusi un zinoša sava aroda restauratore Dace Dubrovska, kura pārzina sava darba specifiku, daudz strādājusi pie citu Latvijas muzeju priekšmetu restaurācijas. Restauratore ir ieinteresēta un zinoša ne tikai savā arodā, bet arī muzeju darbā.

 

A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne