Rēzeknes novadā veido mediju klubu

    Lendžu, Bērzgales, Pušas, Audriņu, Griškānu pagastu informatīvo izdevumu veidotāji piedalās diskusiju ciklā projektā “Mediju klubs”, lai izvērtētu savus interneta lietošanas ieradumus, iemācīties kritisko domāšanu un veidot jaunu draugu loku.

Projektā paredzētas vairākas nodarbības- tiešsaistes diskusijas. Nodarbību dalībnieki ir vietējie ietekmes līderi – žurnālisti, Rēzeknes novada pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, bibliotekāri, kultūras namu vadītāji, citi interesenti. Pieslēgšanās links dalībai nodarbībā tiks izsūtīts pēc reģistrācijas.

Pirmajās nodarbībās tiks pievērsta uzmanība dezinformācijai, kas šobrīd īpaši izplatīta Covid -19 pandēmijas iespaidā, kā arī sadarbībai ar vietējiem medijiem. Tad dalībnieki mācīsies jaunākās tendences digitālajā fotogrāfijā, bet pēdējās divās notiks diskusija par sociālo mediju satura veidošanu – priekšrocībām un trūkumiem, un saruna par komunikācijas  ētiku sociālo medijos.

Projektu  “Mediju klubs” realizē biedrība “Viedokļu līderu skola”, atbalsta  British Council pārstāvniecība Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Pēc pieprasījuma par dalību projektā tiks izsniegts apliecinājums.

 

Pielikumā- nodarbību apraksts un reģistrācijas lapas:

  1. janvāris, plkst. 14.00-16.00 (kā atpazīt dezinformāciju; kā sadarboties ar vietējiem medijiem, veidojot kvalitatīvu un interesantu saturu)

http://bit.ly/2M0PXN6

  1. februāris, plkst. 10.30-12.30 (kā piesaistīt uzmanību saviem profiliem soc. Tīklos un publikācijām, izmantojot kvalitatīvas fotogrāfijas)

http://bit.ly/3pmrCQo

  1. februāris, plkst. 11.45-13.45 (diskusija par sociālo mediju satura veidošanu – priekšrocības un trūkumi)

http://bit.ly/2M6SHbP

  1. februāris, plkst. 11.45-13.45 (saruna par komunikācijas ētiku sociālo medijos)

http://bit.ly/39d5LVT

 

Publicitātes foto.

 

Biedrība “Viedokļu līderu skola”

Facebook: http://bit.ly/3csFzZF

e-pasts: viedoklu.lideru.skola@gmail.com

tel. 26551030

Reģ. nr. 40008298277

Juridiskā adrese- Baznīcas iela 3, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642