“SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA…”

Lai veicinātu Rēzeknes novada pagasta teritorijas sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā, motivētu pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu, Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm organizē Rēzeknes novada pašvaldības konkursu “SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA…”. Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos viensētu pagalmus un ciema teritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Galvenās  balvas ieguvējiem no katras pagastu apvienības tiek pasniegta glezna ar uzvarētāja īpašuma attēlojumu, kas taps Rēzeknes Novada dienu mākslas plenēra ietvaros. Uzvarētāju apbalvošana notiks Rēzeknes Novada dienu pagastu apvienību noslēguma pasākumā.

Visiem dalībniekiem – specbalvas.

Informācija par konkursu un pieteikuma anketa atrodama Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv.

Aicinām piedalīties konkursā ikvienu!

Info tālrunis 26185204 (Daila)

sakoptaka_pagasta_seta_nolikums-2021-1