Svecīšu vakari 2021.gadā

          Sarkaņu draudzē

 • Vasarānu kapsētā –   oktobrī plkst.15.00
 • Ceplīšu kapsētā –      16.oktobrī plkst. 00
 • Ancižu kapsētā –     17.oktobrī plkst. 00
 • Bižu kapsētā –       30.oktobrī plkst. 00
 • Lešku kapsētā –       6. novembrī plkst. 00
 • Sarkaņu kapsētā –    7.novembrī plkst. 00

 

Stiglovas draudzē 23. oktobrī, sestdien

 • Mežarnieku kapos pl. 00
 • Vecpirogovas kapos pl. 13.00
 • Pudinovas kapos pl. 00
 • Šalaju kapos pl. 00

 

Bērzgales draudzē 31. oktobrī, svētdien

 • 10.00 – Sv.mise baznīcā
 • 11.00 – piemiņas brīdis kapsētā