Turpinās dīķu teritorijas sakopšanas darbi

      Šogad tika pabeigti vides sakārtošanas pamatdarbi degradētajā teritorijā – dīķu apkārtnē aiz vecās katlumājas. Šīs teritorijas sakopšana iesākās jau vairākus gadus atpakaļ. Dīķi ir iztīrīti, teritorija nolīdzināta, iesēts zāliens. Pamazām tiek veidoti apstādījumi. Darbi šajā teritorijā tiek veikti ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projektu konkursā iegūto finansējumu, kā arī piesaistot vietējās zemnieku saimniecības ar traktortehniku.

2020.gadā no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem Bērzgales pagastam tika piešķirti 5106.20 EUR. Šis finansējums tika izlietots, lai uzbērtu un nolīdzinātu granti, nostiprinātu apmales caurbraucamajam ceļam, kas ved no skolas katlumājas uz saimniecības ēkām, kā arī tika sakopta atkritumu šķirošanas punktam piegulošā teritorija – tai uzlikts betona plākšņu segums. Tika iegādāta pārvietojamā tualetes kabīne, kuru pēc nepieciešamības var izmantot sabiedriski pieejamās vietās: pussaliņā pie brīvdabas estrādes Micānu ezera krastā, pludmalē pie Meirānu ezera, pie muižas ēkas, utt.

Ar iedzīvotāju un pagasta pārvaldes darbinieku atbalstu dīķu teritorijā tiek veidoti apstādījumi. Jau ir iestādītas liepas, grimoņi, etiķkoki un citi dekoratīvie augi. Pavasarī paredzēts iestādīt bērzu aleju.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuriem nav vienaldzīgs Bērzgales vizuālais tēls, kuri palīdz un piedalās teritorijas labiekārtošanā gan ar padomiem, izsakot savas domas un ierosinājumus, gan ar darbiem, piedaloties talkās.

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Vairāk bildes galerijā