Valentīndiena Bērzgales pamatskolā

  2020.gada 14.februārī skolā notika Valentīndienas pasākums, kuru organizēja 9.klases skolēni. Pasākumā piedalījās visi skolas audzēkņi. 4-8.klases skolēni bija sadalīti pāros un notika konkurss, kurā bija dažādas spēles un uzdevumi.

Konkursa pirmais uzdevums – katram pārim izdomāt savu nosaukumu. Tad viņiem vajadzēja katram uztaisīt otram apsveikuma kartiņu un to uzdāvināt pāriniekam. Lai nedaudz izkustētos, 9. klases skolēni sagatavoja spēli ar avīzēm. Šajā spēlē katram pārim bija jādejo uz avīzes. Kad deja apstājās, avīze jāpārloka uz pusēm, tā katrs pāris cīnījās par uzvaru. Uzvarēja tas pāris, kurš nenokāpa dejās laika no avīzes. Kad spēle bija galā, sekoja nākamais uzdevums, kurā vienam partnerim bija aizsietas acis, bet uz otra tika piestiprināti 10 knaģi, otram vajadzēja atrast visus 10 knaģus, kurš pirmais pāris tika gala ar šo uzdevumu, tas arī uzvarēja. Kā nākamais sekoja uzdevums ar sērkociņu kasti, starp partneru galvām tika novietota sērkociņu kaste un partneriem bija jāiet no viena zāles gala un atpakaļ tā, lai kaste nenokristu, spēle bija uz ātrumu un sava starpā cīnījās 2 pāri, kurš pirmais nonāca galamērķi un nenometa kastīti, bija uzvarējis. Kā pēdējais pasākuma uzdevums – katram pārītim iedomāties savas sapņu kāzas un aprakstīt tās. Tas nu gan bija smieklu vērts! Katrs pārītis izdomāja neticamas kāzas, par kurām visi smējās, vēderus turēdami! Pasākuma beigās visiem tika izsniegtas pateicības un saldas balvas.

 

Amanda Koroševska 9.klase

Foto Irina Žukova

Vairāk bildes galerijā