Bērnu svētki Bērzgalē aizvadīti

        23.augustā Bērzgales kultūras namā uz svētkiem pulcējās bērni.

Šogad pie Bērzgales bērniem jautras un radošas aktivitātes piedāvāja jautrā Trollīte Popija un viņas draugi Lapsiņa un Mākonīte.

Svētki sākās ar sapazīšanos un jautrām dejām. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, dalībniekiem darbošanās tika organizēta 3 grupiņās. Darbojoties jautrās atrakcijās, spēlēs un rotaļās, laiks pagāja nemanot. Tiem, kuri nevēlējās darboties ar pasaku tēliem, kultūras nama pagalmā bija iespēja pūst ziepju burbuļus, zīmēt uz asfalta vai spēlēt lielās spēles “Cirks” un “Riču raču”.

Svētku turpinājumā tika īpaši godināti un izšūpoti bērnības šūpolēs pagastā dzīvojošie piecgadnieki. Viņi saņēma Bērzgales pagasta pārvaldes sarūpētas piemiņas dāvaniņas.

Noslēgumā katram bija iespēja nofotografēties kopā ar pasaku varoņiem.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Laura Lejiņa

Vairāk bildes galerijā.