Informācija par iepirkumiem

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri Rēzeknes novada pašvaldības iestādes  “Nautrēnu pagastu apvienība” struktrvienības Bērzgales pagasta pārvaldes pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma, kurā tiek ievietota informācija par Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienību:

  • plānotajiem iepirkumiem,
  • jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām,
  • noslēgtajiem iepirkuma līgumiem,
  • pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām,
  • un cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm

Iepirkuma nosaukums: “Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei”
Identifikācijas Nr.: BPP 2018/1

Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 25.09.2018 plkst. 12.00
Kontaktpersonas: Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899

Nolikums malkai 2018


Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm

Publicēts Publisko iepirkumu vadības sistēmā 17.05.2017
Iepirkuma nosaukums: “Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm” Identifikācijas Nr.: BPP 2017/2 Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 31.05.2017 plkst. 15.00 Kontaktpersonas: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899

Nolikums malka 2017

Lēmums par iepirkuma rezultātiem


Pašvaldības ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā

Publicēts Publisko iepirkumu vadības sistēmā 15.05.2017


Iepirkuma nosaukums: “Pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2017/1
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 30.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899

Nolikums

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 


Malkas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldei

Iepirkuma identifikācijas nr.: BPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2016. līdz plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales  pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas  piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales  pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgales  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis,  tel. 28378899, e-pasts: info@berzgale.lv

Instrukcija pretendentiem