Malkas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldei

Iepirkuma identifikācijas nr.: BPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2016. līdz plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales  pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas  piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales  pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgales  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis,  tel. 28378899, e-pasts: info@berzgale.lv

Instrukcija pretendentiem