Sabiedriskās organizācijas, kuras darbojas Bērzgalē

Biedrība Sieviešu interešu klubs „Astra”, Rītupes iela 34 – valdes priekšsēdētāja Daila Ekimāne

Lauku jauniešu atbalsta biedrība „Lamiņš”, Rītupes iela 34 – valdes priekšsēdētaja Lilita Kaļva

Biedrība „Meirānu ezera apsaimniekotājs”, Rītupes iela 34 – valdes priekšsēdētājs Ilmārs Apeins

Biedrība „Rasta”, „Annas” , Micāni, Bērzgales pagasts, – valdes priekšsēdētājs Ingemārs Kuzmins

Biedrība „Blāzma K”, Rītupes iela 11 – valdes priekšsēdētāja Sanita Silkāne

Biedrība „Dzīsna”, Rītupes iela 27 – valdes locekle Stanislava Igaune

Bērzgales pensionāru biedrība “Vālodzīte” – valdes priekšsēdētāja Stanislava Igaune

Vēl reģistrētas Bērzgalē, bet nedarbojas šajā teritorijā:

Biedrība „Free time”, Rītupes iela 40– valdes locekle Ineta Brizga

Biedrība „Viktorija”, Rītupes iela 21 – valdes locekle Ināra Grietiņa

Vēl Bērzgalē (pamatskolas telpās) projektu „Skaņu studijas ierīkošana” īstenoja, bet nav reģistrēta Bērzgalē, biedrība:

Latgaliešu mūzikas grupa „Bez PVN”, – valdes loceklis Guntis Rasims