Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ”Bērzgales pagasta pārvalde”

pag_Logo_640_

Pārvaldes vadītājs: Arvīds Dunskis, t. 64644633, m.t. 28378899
Lietvede: Janīna Adijāne, t. 64644633
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede: Inese Adijāne, t. 64644644
Zemes lietu speciāliste: Janīna Adijāne, t. 26439301 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anita Dzene, mob.t. 26571714
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tālr. 64603580, pieņem katru ceturtdien no 10.00-11.00
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv

Rekvizīti

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ”Nautrēnu pagastu apvienība”

Reģ. Nr.                             40900027430

Juridiskā adrese          “Pagastmāja”,  Rogovka,  Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība ”Bērzgales pagasta pārvalde”

Banka                                A/s “Swedbank”

Norēķinu konts            LV53HABA0551046048261

Kods                                  HABALV22

Faktiskā adrese:         Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov.,  LV-46

Bērzgales pagasta pārvaldes nolikums

Pārskats par padarīto 2013.gadā

Budžets 2014

Bērzgales pagasta budžets 2015

Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Bērzgales pagasta pārvaldes budžets 2016.gadam

Budžeta izpilde par 2015 gadu

Budžets 2017