Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde

PII__ĒKA_lielaa_Adrese: Rītupes iela 40, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Telefons: 64644641

E-pasts: berzgalepii@saskarsme.lv

Vadītāja: Olga Jurčenko
Telefons: 26132606
E-pasts: olga.jurcenko@saskarsme.lv

Darba laiks: 7.00 – 19.00

Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde ir viena Rēzeknes novada pašvaldības pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde. Tā atrodas Bērzgales pagasta pašā Bērzgales centrā – Rītupes ielā 40, ko ieskauj bērzu birztaliņa.

Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde celta un nodota ekspluatācijā 1976. gada novembrī, kā padomju saimniecības “Bērzgale” bērnudārzs. Savu atvēršanu tā piedzīvoja 1977.gada 30.martā.

Iestādes lielākā bagātība ir bērni. Katrs atnāk uz iestādi ar savu “ES”, savām prasmēm un vēlmēm. Darbinieku uzdevums ir atklāt katrā bērnā to unikālo un vienreizējo, kas ir raksturīgs tikai šim bērnam, to attīstīt un pilnveidot.

Sācies jaunais mācību gads. Šogad iestādi apmeklēs 39 bērni. Iestādē tiek realizētā Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 01 0000, kuras ietvaros tiek nodrošināta obligāta 5-6 gadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2016./2017.m.g., kā galveno prioritāti pirmsskolas izglītībā izvirzīja:

*Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska nostiprināšana gan rotaļnodarbību, gan ārpus nodarbību laikā.

*PII komandu darbu aktualizēšana globālo jautājumu integrācijai izglītības procesā.

Saskaņā ar  2016 gada 15.jūlija noteikumiem Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību  līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”  liela nozīme tiks pievērstā izglītojamo valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumiem, Latvijas valsts simbolikas lietošanas noteikumiem, un valsts svētku atzīmēšanai iestādē.

Vasaras periodā iestādē tika remontētas telpas, vecākajā grupā tika izremontēta guļamistaba, iegādātas jaunas mēbeles, aktu zālē ieklāts jauns grīdas segums, tualetēs veikts daļējs remonts. Vidējā  grupa ir tikusi pie jauna paklāja, bet vecākā -pie jauniem aizkariem guļamistabā. Paldies visiem, par ieguldīto darbu un atbalstu.

Iestādes telpas ir plašas, gaišas, ērtas, patīkami siltas, gaumīgi noformētas, ar bagātu spēļu un rotaļlietu klāstu.

Bērni te jūtas droši. Ikviens bērns šeit var attīstīties atbilstoši savam vecumam un individuālajām spējām, sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai, no 1.5 (1) gada vecuma līdz skolas gaitu sākumam piecas dienas nedēļā no plkst. 7oo līdz 19oo.

Mūsu iestādei raksturīgi aizraujoši pasākumi, kuros ikvienam audzēknim ir iespēja piedalīties un parādīt savu prasmi un varēšanu. Tiek svinēti gan valsts svētki , gan latviešu gadskārtu svētki: Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, kuriem seko jautra vizināšanās Meteņos un lielā šūpošanās Lieldienās. Jaukus brīžus cenšamies sagādāt saviem mīļajiem- māmiņām, tētiem, vecvecākiem – cildinot un godinot viņus, tieši viņiem rīkotajos svētkos.

Regulāri piedalāmies pasākumos, kuros bērni „paspīd” ar saviem talantiem. –tie ir novada rīkotie konkursi, skates.

Pašu priekam tiek rotaļas un spēles, ekskursijas, izrāžu apmeklējumi un daudzi citi pasākumi. Šogad atjaunotie rotaļu laukumi- neatstāj vienaldzīgu nevienu.

Tā pozitīvā gaisotnē, ikdienā apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, svētkos izpaužoties savos talantos un par saprātīgu samaksu par ēdināšanu no vecākiem, dzīvojam savus skaistākos gadus – bērnību Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādē .