Kultūras dzīve Bērzgalē

IMG_7341     Bērzgales pagasta kultūras nams celts 1986. gadā. Kultūras namā ir divas zāles: koncertzāle ar 300 skatītāju sēdvietām un deju zāle. Kultūras namā strādā 1 kultūras darbinieks un 5 pulciņu un pašdarbības kolektīvu vadītāji. Kultūras nama darbību finansē pašvaldība. Kultūras nams atrodas pašā pagasta centrā. Tajā izvietojusies pagasta pārvalde, A.Rupaiņa muzejs, bibliotēka, komunālās saimniecība, pasta nodaļa. Kultūras nams ir sava veida pagasta vizītkarte.

IMG_4641Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek brīvdabas estrādē pussaliņā Micānu ezera krastā. Pasākumus kultūras namā organizē arī citas iestādes (pamatskola, nevalstiskās organizācijas, novada pašvaldība). Kultūras pasākumos regulāri piedalās Bērzgales pašdarbnieki, kā arī pieaicinātie vieskolektīvi.

 

Pašdarbības kolektīvi un pulciņi

       Bērzgales folkloras kopa (vadītāja Anna Adijāne). 1957. gadā Zinātņu Akadēmija rīkoja plašu folkloras zinātniski pētniecisko ekspedīciju Latgalē, tad arī likts pamats etnogrāfiskā ansambļa dibināšanai Bērzgalē. Pirmais dibinātājs bija Harijs Sūna. Sākumā ansamblis darbojās kā dziesmu un deju ansamblis. Šajā pašā gadā nodibinājās arī lauku kapela. Visi trīs ansambļi darbojās un uzstājās kopā. Ar jaunu sparu ansamblis kā folkloras kopa nodibinājās 1985. gadā. Kopš 1958. gada līdz 200 folkloras kopas vadītāja bija Bernadeta Opincāne. Folkloras kopā dzied 15 dalībnieces. Kopa piedalās visu gadskārtu svētku organizēšanā, kā arī pārējos kultūras nama pasākumos. Kopa regulāri piedalās folkloras ansambļu saietos un skatēs, pārstāv Bērzgales pagastu novada folkloras pasākumos. Folkloras kopas repertuārs ir plašs ar Bērzgalei un Latgalei raksturīgām dziesmām. Kopa piedalās gadā vidēji 4 izbraukumos, arī savās mājās gadā uzņem vidēji 4 vieskolektīvus.

   1.-3.klašu skolēnu deju kolektīvs „Bērzgalīte” (vadītāja Sintja Gailuma) apvieno dejotājus no 5 gadu vecuma līdz 4.kalses skolēniem

Deju kolektīva repertuārā ir Skolēnu Dziesmu un deju svētku programmas dejas. Deju kolektīvs piedalās visos kultūras nama rīkotajos koncertos, kā arī uzstājas kaimiņu pagastu kultūras namos.

 

 

IMG_9461      Netradicionālo deju grupa „Šiks” (vadītāja Anita Turlaja)darbojas kopš 2008. gada. Kolektīvā dejo 7 dalībnieces.

Kolektīva moto: “Šika dejotājām šiks dejassolis”.

Deju grupa piedalās visos kultūras nama rīkotajos koncertos, kā arī uzstājas kaimiņu pagastu kultūras namos. piedalās Latvijas līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss” un saņem godalgotas vietas.

 

IMG_9442     2015. gada septembrī kultūras namā nodibinājās skolēnu līnijdeju grupa “Gingery”. Ar lielu sparu un apņēmību Anitas Turlajas vadībā dalībnieki centās kājas un augumus ielocīt sarežģītajos līnijdeju soļos.
Jau novembra vidū kolektīvam bija pirmā uzstāšanās – ugunskristības Mežvidu kultūras namā pasākumā “Šonakt dejosim ar vēju” tika izturētas godam. Dejots tika ar azartu, tā attaisnojot savu nosaukumu.

 

     Sieviešu vokālais ansamblis ”Azarpuče” (vadītāja Sigita Kuzmina) dibināts 2012.gadā. ansamblī dzied 10 dziedātājas. Repertuārā ir populāras latviešu komponistu dziesmas, latviešu un latgaliešu tautas dziesmu apdares. 2019. gadā II Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu konkursā iekļuva finālā, saņēma žūrijas simpātiju balvu, kopvērtējumā iekļūstot 5. vietā valstī.

 

       

        Skolēnu vokālais ansamblis „Karameles” (6 dziedātājas). Ansamblis dibināts 2015. gada septembrī. Vadītāja Sigita Kuzmina. Repertuārā ir populāras latviešu komponistu dziesmas, latviešu un latgaliešu tautas dziesmu apdares. Daudzām dziesmām mūziku komponē un tautas dziesmu apdares veido Guntra Kuzmina. Ansamblis gatavojas piedalīties konkursā “Balsis”.

Bērzgales kultūras nams ir atvērts visiem, kas vēlas darboties un uzstāties- dziedāt dejot, spēlēt teātri.

Laipni lūdzam!

Daila.Ekimane@berzgale.lv