Bērzgales pagasts šodien

kulturas_nams_liela_5542Šodien Bērzgales pagasts robežojas ar Lendžu, Ilzeskalna, Nautrēnu un Verēmu pagastiem Rēzeknes novadā, Mežvidu Kārsavas novadā un Zvirgzdenes pagastu Ciblas novadā. Pagasta platība – 5528,2 ha. Iedzīvotāju skaits svārstās ap 700 cilvēkiem. Novada centrs Rēzekne no pagasta centra atrodas 21 km attālumā. Satiksme ar Rēzeknes pilsētu apmierinoša, kursē pieci autobusi. Tuvākā pilsēta – Ludza – 18 km, bet nav tiešās autobusu satiksmes. Ceļš nav asfaltēts. Ar satiksmes autobusiem uz Ludzu var aizbraukt caur Rēzekni vai Kārsavu.

 

berzgales_centrs_lielais_4534Pagastu šķērso Sanktpēterburgas šoseja. Gar pagasta R malu ved Viļņas- Sanktpēterburgas dz.-ceļa līnija. Tuvākā dz.-ceļa stacija – Ilzēni (7 km). Pagastu šķērso uzlabotais ceļš Ludza- Rogovka un vairāki vietējās nozīmes ceļi. Iespēju robežās ceļi tiek regulāri kopti. Pagasts atrodas uz Latgales augstienes un Ziemeļlatgales pacēluma robežas. Reljefs paugurains, vidējais augstums apm. 140 m virs jūras līmeņa. Augstākais paugurs Bērzgales tuvumā ir Kirkas kalns. Vairāk pauguru ir pagasta Z un R daļā, par ko liecina arī daudzi ciemu nosaukumi (Augstie Kalni, Teļakolni, Kalniņi).

Ieplakās daudz mitru pļavu un nelielu purvu. Daļa no tiem padomju gados nosusināti, taču ne vienmēr izmantojami apstrādei, jo meliorācijas iekārtas nedarbojas. Klimatiskie apstākļi Bērzgales pagastā līdzīgi kā visā Latgalē, t.i. 2-3 grādi zemākas ziemas temperatūras un augstākas vasaras temperatūras nekā pārējā Latvijas teritorijā.

Meži pagastā aizņem – 1157 ha, t.i. apmēram 1/5 daļu. Ūdeņi – 284,4 ha. Micānu jeb Bērzgales ezers aizņem – 142,8 ha un platības ziņā ir lielākais. Tas ir līčains, sekls (lielākais dziļums – 2,5 m), krasti slīkšņaini, pakāpeniski aizaug. Ezerā ir neliela, dzimtcilvēku laikos mākslīgi veidota sala. Meirānu ezers- 114,8 ha ir dziļāks (lielākais dziļums – 7 m)., mazāk aizaudzis. Ezers ir iegarenas formas, ar 2 salām. Ezerā ietek strauts no Kapiņa ezera. Neliela upīte savieno Meirānu un Micānu ezerus. No Meirānu ezera iztek Rītupe. Vēl ir mazāki, gandrīz aizauguši un grūti pieejami ezeriņi: Marientāles (13,6 ha), Siemenīša (1,7 ha), Kapiņa (8,4 ha) un Leidača (3,2 ha).

Bērzgales pagastā ir labi saglabāta infrastruktūra. Pagastā ir pamatskola, pirmskolas izglītības iestāde, pasts, FVP, bibliotēka, Antona Rupaiņa muzejs, kultūras nams, veikals un ēdnīca.

Micānu ezera pussaliņā 2011.gada vasarā pārbūvēta brīvdabas estrāde.

Arī iedzīvotāji arvien vairāk rūpējas par savas mājas, savas dzīvesvietas labiekārtošanu, estētisko noformējumu – parādās arvien vairāk skaistu, sakoptu un gaumīgi iekārtotu pagalmu un daiļdārzu.

_MG_2556crop _MG_23171 _MG_2309 _MG_2548crop _MG_2551