Informācija par iepirkumiem

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri Rēzeknes novada pašvaldības iestādes  “Nautrēnu pagastu apvienība” struktrvienības Bērzgales pagasta pārvaldes pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma, kurā tiek ievietota informācija par Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienību:

  • plānotajiem iepirkumiem,
  • jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām,
  • noslēgtajiem iepirkuma līgumiem,
  • pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām,
  • un cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.