Pašvaldības ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā

Publicēts Publisko iepirkumu vadības sistēmā 15.05.2017


Iepirkuma nosaukums: “Pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2017/1
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 30.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899

Nolikums

Lēmums par iepirkuma rezultātiem