Jaunajā mācību gadā jauna muzejpedagoģiskā programma

     16.septembrī A. Rupaiņa muzejā viesojās Mežvidu pamatskolas skolēni, lai piedalītos muzejpedagoģiskās programmas  “Kas ir babys pyura skreinī jeb kas ir vecāsmātes pūra lādē” norisē. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar folkloras žanru daudzveidību un Bērzgales pagasta folkloras kopas vēsturi un tradīcijām, skolēniem bija lieliska iespēja noskatīties videomateriālu kā etnogrāfiskā deju kopa pagājuša gadsimta 70-jos gados dejoja “Bērzgales kadriļu”. Programmas dalībnieki aktīvi iesaistījās mīklu minēšanā, kā arī veiksmīgi atpazina sadzīvē retāk lietojamo latgaliešu vārdu nozīmi, piemēram, stuņdinīks, vuška, grūtāk veicās ar tādiem vārdiem kā skusts, kukšins, ķeša. Programmas noslēgumā katrai komandai bija jāilustrē tautasdziesma, kura bija jāatmin pretējai komandai. Šeit izpaudās dalībnieku talanti un izdoma. Bija arī mūsdienīga pieeja tautasdziesmu atspoguļošanā.

  Paldies Mežvidu skolas skolotājiem un skolniekiem par atsaucību un aktīvu darbošanos muzejpedagoģiskās programmas norisē.

 

Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne