Miķeļdienas tirdziņš Bērzgales pamatskolā

       29. septembrī skolā atkal notika gadskārtējais Miķeļdienas tirdziņš.

Prieks par čaklajiem skolēniem, kas gādāja patīkamu noskaņu ne tikai sev, bet priecēja arī pircējus. 

Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu, bet īpašs paldies skolēnu vecākiem par sapratni, atsaucību un līdzdarbošanos.

Skolotāja Inga Kroiča

Vairāk bildes galerijā