Bērzgalē talkoja lieli un mazi

     Katrs no mums vēlas dzīvot vidē, kura ir tīra un sakopta. Pavasaris ir tas mēnesis, kad notiek sakopšanas darbi. Šajā laikā tiek rīkota arī Lielā Talka, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Arī mēs, Bērzgales pamatskolas skolēni un skolotāji, jau vairākus gadus atbalstām Lielās Talkas tradīciju, piedaloties tajā. Šogad talkojām atkal.  29.aprīlī sanācām kopā un devāmies sakopt  Bērzgales pagasta teritorijas ceļu grāvmalas, vācot bezatbildīgu cilvēku izmestos atkritumus, sākot no parastām plastmasas pudelēm līdz auto riepām. Bija liels prieks par padarīto darbu.

Ja katrs paveiks kaut nedaudz vai vismaz aizdomāsies, ka nav labi zemē nomest papīru vai plastmasa pudeli, tad arī mūsu pagasts, novads, valsts kļūs tīrāka un skaistāka.

 

Skolotāja Gunta Kopeika

 

Bērzgales pagasta pārvaldes algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki sakopa Bērzgales pussaliņas teritoriju Micānu ezera krastā.

Savukārt pagasta pārvaldes kolektīvs no krūmu apauguma atbrīvoja un ainaviski sakopa Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli Kirkas kalnu-pilskalnu.

Paldies visiem par ieguldījumu vides sakopšanā!

 

Kultūras pasākumu organizatore Daila Ekimāne

Foto:skolas arhīvs,D.Ekimāne

Vairāk bildes galerijā