Atbalstīts projekts par A.Rupaiņa muzeja atklātā krājuma veidošanu

         Rakstnieka Antona Rupaiņa muzejs Bērzgalē ir saņēmis Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu 2837.00 EUR apmērā muzeja atklātā krājuma izveidošanai.

Muzeja krājumā ir 4556 vienības, no tām pamatkrājumā – 2781 vienības, palīgkrājumā – 1775 vienības.

Lielāko daļu krājuma veido rakstiskie priekšmeti (dokumenti, rokraksti, grāmatas, iespieddarbi, korespondence) un audio-vizuālie priekšmeti (fotogrāfijas, fotokopijas). Savukārt lietiskie priekšmeti (mēbeles, apģērbs, sadzīves priekšmeti, Latgales keramika) un tēlojošie priekšmeti (Antona Kūkoja pasteļi – 16 gab.) veido tikai nelielu daļu no krājuma, jo nav piemērotu telpu to glabāšanai, kā arī viens no krājuma papildināšanas kritērijiem ir priekšmeta izmērs.

Esošās krājuma palīgtelpas mikroklimats  nav piemērots gan  lietisko priekšmetu, gan A. Kūkoja pasteļu cikla ”Antona Rupaiņa zeme” glabāšanai. Tāpēc daļa no A. Kūkoja darbiem tiek deponēti kultūras nama un pagasta pārvaldes telpu estētiskajai noformēšanai.

Viens no akreditācijas komisijas ieteikumiem muzeja darbības pilnveidošanai 2019. gadā bija – veikt pasākumus, lai krājuma glabāšanai pielāgotajā palīgtelpā tiktu nodrošināti MK noteikumiem atbilstoši klimatiskie apstākļi. Šie apstākļi nosaka vajadzību pēc jaunas krājuma telpas.

Bērzgales pagasta pārvalde ir atradusi iespēju piešķirt telpu muzeja vajadzībām. Ir paredzēts šo telpu veidot kā atklāto krājumu, kurš būs pieejams apmeklētājiem muzeja darbinieka klātbūtnē. Tā būs lieliska iespēja apmeklētājiem iepazīties ar Antona Kūkoja pasteļu ciklu ”Antona Rupaiņa zeme”, jo ir paredzēts, ka 4 – 8 darbi tiks eksponēti uz iekaru sistēmas (ar apgaismojumu), bet pārējie glabāsies atklātajā saplākšņu gleznu plauktā. Divas reizes gadā eksponētos darbus paredzēts nomainīt uz darbiem, kuri glabājas saplākšņu plauktā. Vienādā dizainā ar gleznu plauktu tiks izveidots radiatoru nosedzošais saplākšņa plaukts. Tas kalpos gan kā aizsegs neestētikajam radiatoram, gan kā priekšmetu eksponējamā virsma.

Projekta tiešie ieguvēji ir muzeja apmeklētāji, kuri interesējas par Latvijas, Latgales, Bērzgales, savas dzimtas vēsturi, tūristi, ekskursanti, nejauši apmeklētāji, tajā skaitā skolu jaunatne, pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, augstskolu studenti, kuri muzeju apmeklē izglītības programmas ietvaros, kultūrvēstures un literatūras pētnieki.

Netiešie ieguvēji ir visi Bērzgales pagasta iedzīvotāji (630 iedzīvotāji), Rēzeknes novada, Latgales, Latvijas iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2022.gada decembris.

 

A.Rupaiņa muzeja vadītāja S.Apeināne