“Pēdējais zvans “Bērzgales pamatskolā

    20.maijā 9. klases skolēniem izskanēja ,,Pēdējais zvans”. Šajā dienā bija jāveic pēdējie nenopietnie pārbaudījumi pirms nopietnajiem eksāmeniem, kurus vērtēja pārējie skolēni un novēlēja veiksmi. Neiztika arī bez tradicionālās 8. klases organizētās izsvētīšanas.

11.jūnijā plkst. 16:00 skolas aktu zālē notiks izlaidums 9. klases skolniecēm:

Anneliai Cvetkovai

Rasai Kopelai

Elīzai Kuzminai.

P.S. informācija 20. maijā bija ieradies fotogrāfs no kompānijas ,,Mārīte”, kurš iemūžināja skolēnus gan klases, gan individuālajās bildēs. Par fotogrāfiju pasūtīšanu un saņemšanu jāskatās informācija savos e-pastos.

Skolotāja Irina Žukova

Vairāk bildes galerijā