Volejbola vasara Bērzgalē

     Par iecienītu sporta veidu Bērzgalē kopš vairākiem gadiem ir kļuvis pludmales volejbols. To spēlē gan liel     gan mazi. Šogad Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam un neformālo apmācību un nometņu projektu konkursam tika iesniegti  2 projekti, kuros iegūtais finansējums tika piesaistīts šī sporta veida atbalstam.

Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas vīrusa Covid 19 sakarā, tika izvērtēti riski un iespējas un abu projektu aktivitātes tika apvienotas vienā kopējā pasākumu ciklā.

Volejbola spēles inventārs tika papildināts ar jaunu spēles tīklu, bumbu, laukumu ierobežojošām apmalēm un tīkliem. Pie skolas ar pagasta pārvaldes un brīvprātīgo palīgu atbalstu tika ierīkots otrs pludmales volejbola laukums. Laukuma labiekārtošanā čakli darbojās skolēni, kuri strādā jauniešu vasaras darba praksē pagasta pārvaldē.

Projekta ietvaros 10 dienas skolas sporta laukumā notika volejbola treniņnodarbības, kurās darbojās 20 skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Jaunieši ne tikai trenējās, bet arī piedalījās volejbola turnīros Cēsīs, Rīgā, Dagdā, Rēzeknē, Balvos.

Augustā Bērzgalē notika divi volejbola turnīri. 24.augustā notika MIX turnīrs pludmales volejbolā, kurā piedalījās 8 līdzvērtīgi spēcīgas komandas. Spraigā cīņā 1. vietu ieguva SK “Spāks 2” (Aleksandrs/Ausma). Viņiem piekāpjoties, 2.vietā ierindojās komanda no Rēzeknes (Dainis/Amanda). Godalgoto 3.vietu izcīnīja bērzgalieši (Oļegs/ Viktorija).

29.augustā norisinājās Bērzgales jauniešu turnīrs pludmales volejbolā. Meiteņu grupā spēkiem mērojās 5 komandas, puišu – 4 komandas. Turnīrā piedalījās ne tikai bērzgalieši, bet arī komandas no Dagdas, Rogovkas, un Rēzeknes. Meiteņu komandu cīņā 1. vieta komandai Bērzgale (Viktorija/Anna), 2.vieta – Bērzgalietes (Laura/Samanta), 3.vieta – Bērzgales juniores (Anete/Elīza). Puišu komandu spēlē 1. vietu ieguva duets Bērzgale (Artis/Ermīns), 2. vietā ierindojās spēlētāji no Dagdas (Aigars/Andrejs), aiz sevis 3.vietā atstājot komandu Rogovka (Ritvars/Armands).

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto no spēlētāju arhīva