Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde

      Iebraucot Bērzgalē, jau pa gabalu viesus sveicina majestātiskās Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu  baznīcas baltie torņi. Teju vai divus ar pusi gadsimtus senais dievnams ne tikai sniedz veldzi ikvienam, kam nepieciešamība saņemt garīgo aprūpi, bet ir atvērts vietējiem un ārvalstu tūristiem, ikvienam interesentam. Baznīca ir nozīmīgs Bērzgales vizītkartes elements.

Oktobrī noslēdzās baznīcas torņu ārsienu atjaunošanas darbi. Finansējumu šiem darbiem draudze saņēma, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projektu “Bērzgales katoļu baznīcas fasādes atjaunošana”.

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējais budžets ir 32 270.04 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 28 102.99 EUR, līdzfinansējums – 3222.55 EUR, ko piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība. Projektā paredzētos torņu fasādes atjaunošanas darbus veica SIA “IntecoWood”.

Baznīcā dievkalpojumi notiek darbdienās plkst. 17.00, svētdienās plkst. 10.00. ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un noteikumus saistībā ar Covid – 19, laiki var amainīties. Ārpus dievkalpojumu laika baznīcu iespējams apmeklēt, iepriekš piesakoties: priesteris – 228345990, A.Rupaiņa muzeja vadītāja – 29497151, kultūras nama vadītāja – 26185204.

 

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja D.Ekimāne

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Foto Daila Ekimāne