Sarkaņos atjaunots zvanu tornis

Sarkaņi ir īpaša, klusa vieta – īsta miera oāze Lendžu pagastā. Šī vieta ir saglabājusi latgaļu ainavas pirmatnīgo un īpatnējo skaistumu un ir viena no vecākajām svētvietām. Sena ir Latgales vēsture, sena ir arī Sarkaņu katoļu baznīcas vēsture.

Pirmā zināmā katoļu baznīca Sarkaņos ir bijusi neliela koka celtne, kas celta 17.gs. beigās vai 18.gs. sākumā. Tagadējais dievnams baznīca tika uzcelts 1830.gadā. Dievnams pazīstams ar slaveno Jaunavas Marijas gleznu – senu svētceļnieku ceļojuma galamērķi. Sarkaņi uzskatāmi par vienu no vecākajām svētvietām Latgalē.

Blakus Sarkaņu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīcai atrodas zvanu tornis-kapliča, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tas ir kvadrātveida panteons uz 8 ķieģeļmūra kolonnām, pārsegtām ar arkām un četrstūru jumtu. Uz sijām piestiprināti zvani. Zvanu tornis ir neatņemama  Sarkaņu baznīcas sastāvdaļa.  Ar zvanu torņa zvanu skaņām tiek sagaidīti svētceļnieki, tiek vēstīts par dievkalpojumu sākumu.

Zvanu tornis ar atsevišķām izmaiņām, bet augstu autentiskuma pakāpi saglabājies no 19.gs.2. puses. Tomēr laika gaitā tā konstrukcijas ir stipri bojātas. Zvanu torņa nojumes tehniskais stāvoklis būtiski pasliktināja lietainais 2017. gada rudens un tam sekojošā aukstā ziema ar noturīgu salu un sniegu. Pamati deformējās, attiecīgi ķieģeļu mūra kolonnas zaudēja vertikalitāti, ēkai draudēja sabrukšana.

  1. gadā ar Valsts nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (VNKMP) finansējumu un draudzes līdzfinansējumu tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, tehniskā stāvokļa apsekošana un zvanu torņa nostiprināšanas (konservācijas) darbi.

2020.gadā tika izstrādāts zvanu torņa restaurācijas projekts par kopsummu 32 ar pusi tūkstoši eiro. VNMKP šiem darbiem piešķīra 20 000.00 EUR, 8 000.00 EUR piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība no kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētās līdzfinansējuma programmas, pārējais finansējums – draudzes ziedojumi.

Restaurācijas darbus veica SIA “Inteco Wood”, zvanu noņemšanu un labošanu uzņēmās amatnieki Leons Jerumāns un Aivars Mediniks. Ceturtdien, 12. novembrī, klātesot draudzes stiprākajiem vīriem un VKMP Latgales reģionālās nodaļas pārstāvjiem, zvani tika uzstādīti restaurētajā zvanu tornī. Svētdien Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīcā dievkalpojuma laikā draudze piedalījās pateicības lūgšanā par sekmīgi veiktajiem zvanu torņa saglābšanas un restaurācijas darbiem.

Jāpiebilst, ka Sarkaņu baznīcas iekštelpu atjaunošanas darbi tika veikti ELFLA projekta ietvaros 2018.gadā.

Baznīcā dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 12.00. Pārējā laikā baznīcu iespējams apmeklēt, iepriekš saskaņojot ar priesteri pa tālruni 28345990.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa

Foto Daila Ekimāne un baznīcas arhīvs