Annas dienas tirgus Bērzgalē 24.jūlijā

  Tuvojas Annas diena, kuru pamatoti var dēvēt par Bērzgales pagasta svētku dienu jau kopš pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem. Šajā dienā jau no paša rīta laukumā pie baznīcas un kultūras nama pulcējas pirkt un pārdot gribētāji, plkst. 10.00 paredzēta Sv.Mise Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu baznīcā. Pēc tam pie kultūras nama notiks pašdarbības kolektīvu koncerts, atrakcijas bērniem.

Šogas Annas dienas pasākums Bērzgalē notiek 24.jūlijā. Tirgū aicināti piedalīties pirkt un pārdot gribētāji.

Tirdzniecības dalībniekiem iepriekšēja pieteikšanās obligāta, iesūtot Pieteikuma anketas un Apliecinājumu par pašražotās produkcijas tirgošanu (ja atbilst).

Pieteikuma anketas un apliecinājumi (saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta Saistošajiem noteikumiem Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”) pieejamas Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv un Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, vai tiek izsūtītas uz e-pastu pēc pieprasījuma. Pieteikumus iespējams iesūtīt uz e-pastu: info@berzgale.lv,  ar Latvijas pasta starpniecību, iesniegt personīgi pagasta pārvaldē, atsūtīt uz Whats App – 26185204.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 21.jūlijam.

 

Tirgu organizē Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu apvienības Bērzgales pagasta pārvalde.

 

Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore

Daila Ekimāne

tirdzatlauja3pielik_iesniegums (23)

tirdzatlauja5pielik_apliecinajums (7)