Dzejas dienas Bērzgalē ”Antona Rupaiņa dzimšanas diena”

 Septembris ir ne tikai dzejas dienu mēnesis, bet arī rakstnieka, skolotāja un sabiedriskā darbinieka Antona Rupaiņa dzimšanas dienas mēnesis. Šoreiz Bērzgalē šos svētkus atzīmējām nedaudz savādāk. 13.septembrī, rakstnieka dzimšanas dienā, pasākuma apmeklētājiem piedāvājām vairākas aktivitātes. Bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare – Sergejeva bija sagatavojusi glītrakstīšanas darbnīcu, kurā skolēni izmēģināja rakstīt ar spalvaskātu un tušu rindas no A. Rupaiņa dzejoļa “Mōras zemē”. Tas viņiem bija liels izaicinājums, bet pie rakstīšanas viņi ķērās ar lielu aizrautību un ieinteresētību. Savas glītrakstīšanas prasmes atcerējās arī skolotāji.

Pasākuma laikā tika prezentēta arī puzļu sērija “Antona Rupaiņa zeme” un lielformāta spēles, kas tika izgatavotas ar Rēzeknes novada pašvaldības piešķirto finansējumu Jaunatnes inventāra iegādes projektam “Nāc un spēlē!”. Puzļu likšana prasīja lielāku pacietību, bet ar to starpniecību var iepazīt rakstnieka dzimās vietas – Pūriskus, Bērzgales baznīcu un muižu, Sarkaņu baznīcu, Kirkas kalnu, kā arī A. Rupaiņa literāros darbus, dzejoli “Mōras zemē” un humorīgos izteicienus no romāna “Zemez sōļs”. Turpmāk šīs puzles tiks izmantotas muzejpedagoģiskajā programmā “Bērzgales stāsti” un brīvā laika pavadīšanai gan muzeja apmeklētājiem, gan vietējiem skolēniem.

Rakstnieka dzimšanas dienā par tradīciju jau ir kļuvusi videofilmas ”Laiku i myuža roksti” demonstrēšana, kas vēsta par A. Rupaiņa dzīvi un literāro darbību. Jāpiebilst, ka projicēšanas iekārta iegādāta par ES LEADER projekta finansējumu.

Pēc nopietnākām aktivitātēm, pasākuma apmeklētāji varēja izmēģināt spēkus un azartu spēlējot lielās spēles: “Cirks”, “Riču raču”, “Sporta spēle”un citas. Ikdienā šīs spēles ikvienam būs pieejamas bērnu un jauniešu centrā kultūras namā.

Paldies Bērzgales pamatskolas skolēniem un skolotājiem par aktīvu piedalīšanos Antona Rupaiņa dzimšanas dienas pasākumā.

 

A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne

Foto S.Apeināne, D.Ekimāne

Vairāk bildes galerijā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē