Paziņojums

Š.g. 10.martā plkst. 15.30 Bērzgales kultūras namā notiks iedzīvotāju sapulce.

Sapulcē piedalīsies Rēzeknes novada pārstāvji.

Uz sapulci Bērzgales kultūras namā tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji.

Iedzīvotāju sapulci organizē Bērzgales pagasta pārvalde.
Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports, lūgums ziņot pa t: 28378899, tiks nodrošināts transports.