Atklātā krājuma atvēršanas svētki A. Rupaiņa muzejā

Pirms 34 gadiem 1988.gada 11.novembrī pirmo reizi Antona Rupaiņa muzejs bija atvērts apmeklētājiem. Svētku priekšvakarā atvērām vēl vienu telpu apmeklētājiem- Antona Rupaiņa muzeja atklāto krājumu. Šis projekts ir realizēts ar VKKF atbalstu. No VKKF saņēmām finansējumu 2837.00 EUR apmērā.

Doma par šādas telpas ierīkošanu radās pirms 2 gadiem, jo esošās krājuma palīgtelpas mikroklimats nebija piemērotas gan  lietisko priekšmetu, gan A. Kūkoja pasteļu cikla ”Antona Rupaiņa zeme” glabāšanai. Tāpēc daļa no A. Kūkoja darbiem tika deponēti kultūras nama un pagasta pārvaldes telpu estētiskajai noformēšanai. Muzeja apmeklētāji interesējas ne tikai par senāko vēsturi, bet arī par jauno laiku personībām, kas pagasta, novada, Latvijas vārdu ir nesuši pasaulē. Pēdējos gados muzeja krājumā ir ienākuši vairāki vērtīgi priekšmeti, kas piederēja mūsu pagasta personībām, piemēram,  novadnieka A.Sveces Sidnejas olimpisko spēļu parādes kostīms, skolotāja M. Dekšņa leģendārās svilpes ar  kurām sākās neviena vien sporta stunda. Šos priekšmetus gribējās parādīt apmeklētājiem. Un tā radās doma par atklāto krājumu, kad tie  muzeja priekšmeti, kuri nav izvietoti ekspozīcijā, būtu pieejami arī apmeklētājiem.

Uz atklātā krājuma atvēršanas svētiem bija ieradušies kupls apmeklētāju skaits. Kā muzeja krājumā nonāca A. Kūkoja pasteļi, mums pastāstīja toreizējā pagasta pārvaldes vadītāja Antonija Kroiče un bijusī muzeja vadītāja Olga Pekša, savukārt Genovefa Rupaine dalījās atmiņās par laiku, kad Antons Kūkoja gleznoja savus darbus A. Rupaiņa dzimtajās mājās Pūriskos. Uz pasākumu bija ieradies arī Arkādijs Svece, kurš  stāstīja par savu ceļu uz lielo sportu, sevišķi stāstījumā uzsverot, ka visam sākums bija Bērzgales sporta skolotājs Meikuls Deksnis.

Muzejs apmeklētājiem ir kļuvis bagātāks ar vēl vienu interesantu un saistošu piedāvājumu- atklāto krājumu.

 

Rupaiņa muzeja vadītāja S. Apeināne

Foto D.Ekimāne

Vairāk bildes galerijā