Bērzgalē piemin brīvības cīņu dalībniekus un atklāj vides objektu “Kunga bērzs”

Bērzgalē par skaistu tradīciju Lāčplēša dienā kļuvis gaismas gājiens “Iepazīsti Bērzgales vēsturi”. Bērzgale – sena, ar vēsturi bagāta apdzīvota vieta, par  kuras izzināšanu un iepazīšanu nekad nevar būt runāts par daudz.

  1. novembra vakarpusē prāvs pulks lielu un mazu interesentu ar lāpām, svecītēm un citiem gaismas avotiem pulcējās Bērzgales centrā, lai dotos izzināt pagasta vēsturi. Šogad gājiena temats bija “Bērzgale teikās un nostāstos”.

Sākumā kultūras nama vadītāja nedaudz atgādināja par Lāčplēša dienas vēsturi un nozīmi mūsdienās.

Tālāk gājiens virzījās uz Bērzgales muižas pusi, kur parkā tika atklāts vides objekts “Kunga bērzs”, kas izaudzis no Bērzgales skopā muižkunga apraktajām bagātībām. Par objekta ieceri un tapšanu pastāstīja kultūras nama vadītāja un objekta autore dizainere Elvita Kotāne. Apsveikuma vārdus klātesošajiem veltīja Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.

Klātesošie atcerējās un stāstīja teikas un nostāstus par Bērzgali, tā rodot iespēju nopelnīt nelielas balvas – gabaliņu no zelta kunga bērza.

Vides objekts “Kunga bērzs” tapis ar Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu finansēšanas konkursa atbalstu. Objektu izgatavoja un uzstādīja SIA “Latgales Galdnieks”. Pie “Kunga bērza” uzstādīta plāksne ar informāciju par šo objektu.

Kad visi stāsti un leģendas tika izstāstītas, pie ugunskura un karstas tējas tika apspriesti pagasta dzīves jautājumi un arī politiskie notikumi valstī un pasaulē. Vakars noslēdzās kultūras namā, kur interesenti apskatīja muzeja ekspozīciju un jaunatvērto atklāto krājumu.

Bērzgalē pie vietējās nozīmes vēsturiskiem un dabas objektiem ar ELFLA finansējumu ir uzstādītas informatīvas plāksnes ar izzinošu informāciju par objektu. Ikvienam apmeklētājam tas dod iespēju individuāli izstaigāt Bērzgali, iepazīstot nelielu daļu tās vēstures.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare-Sergejeva

Vairāk bildes galerijā