Valsts svētki Bērzgalē

18.novembra pēcpusdienā kultūras namā iedzīvotāji un viesi pēc triju gadu pārtraukuma pulcējās uz svinīgu pasākumu, veltītu Latvijas Republikas proklamēšanas 104 gadadienai. Šo aizvadīto laiku raksturo ne vien pandēmija, bet arī karš Ukrainā.

Svētkus atklāja paši mazākie pagasta iedzīvotāji – vokālais ansamblis “Karameles”.

Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis uzrunā sveica klātesošos, novēlot veselību pašiem un tuviniekiem, darba sparu, enerģiju. Svētku sveicienus visi kopā tika aicināti nosūtīt  bērzgaliešiem un visiem latviešiem, kurus dzīves un darba ceļi aizveduši svešumā!

Pārvaldes vadītājs sniedza ieskatu aizvadītajā periodā padarītajā, notikumos un norisēs Bērzgalē. Piemiņas veltes un pateicību par ilggadēju darbu saņēma pagasta pārvaldes iestādēs strādājošie, kuri šajos gados devušiem pelnītā atpūtā. Atzinības tika pasniegtas arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri ar darbu, ar savu ieguldījumu atbalstījuši pagasta sabiedriskās aktivitātes, popularizējuši pagasta vārdu ārpus tā robežām.

Ukrainas kara šausmas atbalsojušās arī Bērzgales pagastā. Iedzīvotāji aktīvi piedalījās ziedošanas kampaņās. Īpaši jāatzīmē Regīna Ločmele, kura šogad ir noadījusi un aizsūtījusi ukraiņiem 72 pārus vilnas zeķu. Mūsu uzņēmēji – brīvdienu mājas “Žubītes” (Dainis Svece”) un ēdnīca “Rīts” (Rasma Ģērmane) iesaistījušies Ukrainas bēgļu uzņemšanā. Brīvprātīgo darbu šajā jomā uzņēmās arī Silvija Barkāne, vasarā dažādās kopīgās aktivitātēs iesaistot Bērzgales un Ukrainas bērnus.

Sirsnīgus pateicības vārdus par sirsnīgo uzņemšanu un piemiņas veltes šie uzņēmēji saņēma no Ukrainas iedzīvotājiem, kuri piedalījās pasākumā. Ukraiņi sveica klātesošos svētkos, nodziedot savas valsts himnu un dziesmu par draudzību.

Aizkustinošs un reizē skaudrs bija Silvijas stāstījums par to, kā Ukrainas civiliedzīvotāji atkļuvuši līdz Latvijai, ko ceļa pārdzīvojuši, ar kādām sajūtām ieradušies Latvijā.

Dziesmotu svētku koncertu sniedza Bērzgales kultūras nama vokālie ansambļi “Karameles”, “Azarpuče” un Rēzeknes novada vokālā studija “Skonai”.

Paldies visiem, kuri iesaistījās svētku sagatavošanā un norisē!

Bērzgales kultūras nama koncertzālē ES ELFLA programmas projekta ietvaros 2017.gadā veikti atjaunošanas darbi.

 

Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore Daila Ekimāne

Foto Janīna Adijāne

Vairāk bildes galerijā

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.