Video nodarbības jauniešiem

Novembra pēdējā sestdienā notika pēdējās apmācības “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā” ietvaros. Jaunieši apguva teoriju par veiksmīgu apgaismoju veidošanu, filmēšanas laukuma anatomiju, operatora darbu un skaņas ierakstu. Katrs mēģināja iejusties kameras priekšā un aiz kadra.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 
Jaunatnes darbinieks Ilze Čudare-Sergejeva
Foto Ilze Čudare-Sergejeva, Jānis Jurčenko
Vairāk bildes galerijā