Jauniešu video nodarbību noslēguma pasākums

3.decembrī Maltas BC norisinājās video nodarbību noslēguma pasākums visiem projekta dalībniekiem – Bērzgales, Maltas, Kaunatas, Mākoņkalna jauniešiem.
Vakara gaitā jaunieši – darbojās grupās, piedalījās atraktīvās sacensībās, izvērtēja apgūtās prasmes projekta “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā”, saņēma “Apliecinājumu” un neparastas balvas. Iepazinās un izbaudīja lielisku vakara atmosfēru!
Liels paldies Biedrība LOBS par iespēju apgūt jaunas zināšanas, lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku!
 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Jaunatnes darbinieks Ilze Čudare-Sergejeva
Foto Ilze Čudare-Sergejeva, Jānis Jurčenko, Inta Bule
Vairāk bildes galerijā