Jaunatnes gada balva 2022

3. martā norisinājās “Jaunatnes gada balva 2022” pasākums, kura mērķis ir izcelt un godināt Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus, jauniešus un iestādes, kas atbalsta jauniešu inciatīvas.

Konkursu Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde organizē kopš 2017. gada. Konkursā šogad tika pieteikti 33 nominanti sešās nominācijās.

Šogad BJC nominācijai izvirzīja Bērzgales pagasta pārvaldi: “Bērzgales pagasta pārvalde ir jaunatnei draudzīga. Tā ir ieinteresēta jauniešu aktivitātēs un vienmēr mēģina atbalstīt gan pasākumus, gan izbraucienus, gan BJC ’’Baterija” idejas un piedāvājumus. Jauniešu centrs vienmēr saņem nepieciešamo gan materiālo un tehnisko atbalstu, gan labu padomu. Bērzgales pagasta pārvaldes darbinieki prot sastrādāties komandā un vienmēr atbalsta viens otru, lai idejas un pasākumi notiku kvalitatīvi.”

Jaunatnes darbinieks Ilze Čudare-Sergejeva

Foto no dalībnieku arhīva

Vairāk bildes galerijā