Viktorijas Jasinskas akrila gleznu izstāde “Krāsu pasaule”

 Viktorija Jasinska: 

“Gleznošana ir laba relaksācija un iespēja aizbēgt no ikdienas rūpēm”.

Viktorija Jasinska dzimusi 1947. gada 12. jūnijā Ludzas rajona Nautrēnu pagasta “Kapiņu” mājās. Mācījusies Krišjāņu pagasta Krišjāņu skolā. Zīmēt mīlējusi jau no agras bērnības. Meitene zīmējusi gan smiltiņās, gan uz krāsns ar ogli. Skolā Viktorija zīmēja, noformējot skolas avīzi un afišas.

Gleznošanai Viktorija pievērsās, aizejot pensijā, kad bija vairāk brīva laika. Gleznotprasmi apguva pašmācības ceļā, smeļoties zināšanas no visiem iespējamajiem informācijas avotiem.

Ar saviem darbiem Viktorija priecē draugus un radus, apdāvinot tos.