Skolu jaunatnes deju kolektīvu dāvanai Bērzgalei 555.gadadienā

 Bērzgales kultūras namā 20. aprīlī pēc gara triju gadu pārtraukuma atkal kopā pulcējās 17 Rēzeknes novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvi, lai atrādītu deju programmu, ko apguvuši pēdējā gada laikā.

Saulīte neskopojās ar siltumu dabā, saulainie smaidi atspoguļojās dejotāju sejās un sirdīs, saulaini vijās deju soļi uz kultūras nama skatuves.

Dejotāju vērtētāji šogad bija visbargākie, bet reizē arī visdraudzīgākie – pašu deju kolektīvu vadītāji. Visi dejotāji bija vienisprāis ar virsvadītājas Silvijas Boktas teikto, ka jāklausa un jādara viss tā, kā māca vadītāji, tad arī panākumi neizpaliks, tad arī ceļs uz Dziesmu un deju svētkiem būs vaļā.

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde katram kolektīvam bija sarūpējusi saldus našķi – kliņģeri.

Vai gan sirmā Bērzgale savā 555.gadskārtā var vēlēties jaukāku dāvanu, kā skolu jaunatnes deju lielkoncertu?! Paldies!

Pasākuma tehniskajam nodrošinājumam – koncerta dalībnieku ērtībām, lai būtu, kur apsēsties un nolikt savas nersonīgās mantas, tika izmantoti Nautrēnu apvienības pārvaldes īstenotā projekta “Kultūrai ārpus telpām” ietvaros iegādātie saliekamie soli un krēsli. Projekts īstenots ES ELFLA programmas ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Daila Ekimāne, Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore

Foto: Ilze Čudare – Sergejeva, jaunatnes darbinieks

Vairāk bildes galerijā