Bērnu svētki Bērzgalē aizvadīti

28.maijā Bērzgales kultūras namā uz svētkiem pulcējās bērni no Bērzgales un Lendžu pagastiem.

Šogad jautras un radošas aktivitātes bērniem piedāvāja jautrā ķepaiņi Māršals un Skaija.

Svētki sākās ar sapazīšanos un jautrām dejām. Darbojoties jautrās atrakcijās, spēlēs un rotaļās, laiks pagāja nemanot. Tiem, kuri nevēlējās darboties ar pasaku tēliem, kultūras nama pagalmā bija iespēja zīmēt uz asfalta vai spēlēt lielās spēles “Cirks”, “Riču raču” un citas. Ikviens gribētājs tika arī pie gleznojuma uz sejas.

Svētku turpinājumā tika īpaši godināti un izšūpoti bērnības šūpolēs piecgadnieki. Viņi saņēma Nautrēnu apvienības pārvaldes sarūpētas piemiņas dāvaniņas – skaistas grāmatas.

Noslēgumā katram bija iespēja nofotografēties kopā ar pasaku varoņiem, kā arī baudīt saldumus.

Pasākuma tehniskajam nodrošinājumam – apmeklētāju ērtībām tika izmantoti Nautrēnu apvienības pārvaldes īstenotā projekta “Kultūrai ārpus telpām” ietvaros iegādātie saliekamie soli un krēsli. Projekts īstenots ES ELFLA programmas ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Ziņas sagatavoja Daila Ekimāne

Foto D.Ekimāne, I.Čudare – Sergejeva

Vairāk bildes galerijā