Annas diena Bērzgalē

Annas diena kopš seniem laikiem Bērzgalē ir lieli svētki, jo Bērzgales Romas katoļu baznīca ir iesvētīta Sv. Annas godam. Katoliskajā Latgalē garīgās nozīmes dēļ šī diena tika atzīmēta īpaši. Sevišķi nozīmīgas svinības Bērzgalē bijušas pirmās brīvvalsts laikā ar Svēto Misi baznīcā un plašu gadatirgu, jo vienlaikus Annas diena ir saimnieču diena. Tad notika lieli gadatirgi, kur satikās pārdevēji ar pircējiem, bet jauniešu vidū šis datums nozīmēja iepazīšanos. Senlatvieši Annas dienas vakarā gāja līgot –aplīgoja un piesauca Annas, lai tās rūpējas par aitām un tām aug mīksta vilna.

Bērzgale šogad svin 555. gadskārtu, kopš minēta rakstos, tāpēc pagasta svētki Annas diena tiks svinēta īpašās noskaņās.

23.jūlijā svētku apmeklētājiem piedāvājam plašu un interesantu programmu. Annas dienas aktivitātes sāksies no  plkst.8.00 ar rosību tirgus laukumā. Tirgošanās notiks visas dienas garumā. Pirms dievkalpojuma baznīcā, jau no plkst.9.00 baznīcas dārzā būs skatāma Preiļu mākslinieka Jāņa Plivdas gleznu izstāde, bet 9.30 būs iespēja klausīties koncertu ”Ērģeļu skaņās”, kurā dzirdēsim novada vokālās studijas “Skonai” dziedātāju skanīgās balsis. Plkst.10.00 sekos Annas dienas svētku dievkalpojums baznīcā. Dievkalpojuma laikā kupls pulciņš jauniešu pieņems Pirmo Svēto Komūniju un kuplinās svētku procesiju.

Pēc dievkalpojuma svētku programma turpināsies pie kultūras nama. Apmeklētājus priecēs jestrā grupa “Ziņģes brāļi” no Bauskas puses, kuras pavadījumā būs iespēja izlocīt kājas jautrā dejas solī. Starplaikā uzstāsies Rois apgabala (Spānija) mūzikas skolas audzēkņi un pasniedzēji, un bērzgaliešiem jau pazīstamais ukraiņu trio ”Star girls”. Mazākos apmeklētājus gaida piepūšamās atrakcijas, kā arī lielās dārza spēles visai ģimenei. No plkst.11.30 būs iespēja darboties radošajās darbnīcās, piešķirot stikla burciņām otru mūžu.

Esiet laipni gaidīti Annas dienā Bērzgalē 23.jūlijā, lai nosvinētu Bērzgales 555. gadadienu kopā!

 

Antona Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne