“Rodi prieku dziedot un dejojot”

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Rodi prieku dziedot un dejojot”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes Ilzeskalna, Vērēmu un Bērzgales amatierkolektīvu vajadzībām tika iegādāts tautas tērpu papildinājums. Vērēmu deju kolektīva “Kūzuls” vīri tika pie jauniem zābakiem, meitas – pie jaunām blūzēm. Savukārt Ilzeskalna folkloras kopas dziedātājās var lepoties ar jauniem brunčiem, krekliem, austiem plecu lakatiem, jaunām kurpēm, Bērzgales folkloras kopas sievas uzstājoties pucēsies jaunos galvas lakatiņos. Jaunos tērpus ikviens varēja redzēt dziedātājiem un dejotājiem mugurā, piedaloties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā, kā arī Rēzeknes novada svētkos.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, papildinot pašdarbības kolektīvu tautu tērpu komplektus ar jauniem tērpiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 5528,02 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4441,51 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 1028,02 EUR.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.