Izstādes “Bieržgaļa stuosti” atklāšana un Gaismas gājiens

   11.novembrī, kad valstī svin Lāčplēša dienu un atceras karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību,  Bērzgalē ir iedibināta skaista tradīcija- Gaismas gājiens ”Iepazīsti Bērzgales vēsturi”. Šoreiz devāmies uz Kirkas kalnu.  Pirms gājiena  atklājām ceļojošo izstādi ”Bieržgaļa stuosti”, kas aptver laika posmu no tās pirmsākumiem līdz 20.gs.30.gadiem. Doma izveidot šādu izstādi radās pagājušajā gadā, jo A. Rupaiņa muzeja 35 gadu pastāvēšanas  laikā krājums ir bagātīgi papildināts ar fotogrāfijām, atmiņu stāstījumiem par Bērzgales vēsturi un šogad mūsu ciemam svinam 555 gadskārtu. Izstādē apskatāmi ne tikai muzeja materiāli, bet arī fotogrāfijas no P. Korsaka un A. Opincāna privātkolekcijām un Latgales Kultūrvēstures Muzeja krājuma. Izstādes atklāšanā varēja dzirdēt ne tikai atmiņu stāstījumus par dzīvi Bērzgalē 20.gs.30.gados, bet arī noklausīties Bērzgales folkloras kopas skanīgo dziedājumu.

Gada sākumā bija izsludināta foto akcija ”Ontona Rupaiņa dzymtuo zeme”. Tās dalībnieki: Mariju Dauksti, Lauru Spunderi, Arvīdu Gļaudu, Silviju Barkāni, Indru Kroiči, Robertu Ķipuru pasākuma laikā saņēma veicināšanas balvas.

Paldies kuplajam apmeklētāju pulkam un uz tikšanos nākamā gada Gaismas gājienā.

 

Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne

Foto Arvīds Gļauda

Vairāk bildes galerijā