Sadancis Bērzgalē

20.janvārī Bērzgales kultūras namā bija iespēja vērot Rēzeknes novada un Rēzeknes valtspilsētas vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu koncertu “Jautrais sadancis’’, kurā piedalījās 13 kolektīvi. Ar jautro dejas soli, prieku, kas mirdzēja ikkatra dejotāja acīs un mīlestību pret to ko dara, varēja just no ikviena dalībnieka un, tas padarīja šo vakaru par atmiņā paliekošu mirkli ikvienam klātesošajam.
Koncertā piedalījās – Lendžu pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “ŪDZEŅA”, Verēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “KŪZULS”, Nautrēnu pagasta kultūras nama senioru deju kolektīvs “VASALINKI”, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kolektīvs “VADŽI”, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kolektīvs “DZIGA”, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kopa “DZIMTA”, Strūžānu pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “DZIETI”, Dricānu pagasta kultūras nama senioru deju kolektīvs “JUMALO” , Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “JURIS”, Viļānu kultūras nama senioru deju kolektīvs “KŪMYS”, Maltas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “RUTUĻI”, Kaunatas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “KAUNATA”, Lūznavas pagasta senioru deju kolektīvs “LŪZNAVA”.
Liels paldies visiem deju kolektīviem, to vadītājiem par piedalīšanos.

Paldies arī Rēzeknes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājai Daigai Miščenko un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājam Guntim Tjarvjam par iniciatīvu un lielo mīlestību pret tautas deju.
Bērzgales pagasta kultūras pasākumu organizatore Gunta Rozenfelde-Matvejenko
Foto: Jānis Savickis
Vairāk bildes galerijā