Jaunatnes gada balva 2023

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2023. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2023”. No Bērzgales tika iesūtīti divi pieteikumi kategorijās ”Gada aktīvākais jaunatnes pagasts” un ”Gada jaunatnes darbinieks”.

Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs

Jaunatnes darbinieks Ilze Čudare-Sergejeva

Vairāk bildes galerijā