Laiks futbolam

IMG-20160427-WA0008 (Копировать)     Bērzgales BJC ‘’Baterija’’ piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2016. gadā un ieguva atbalstu EUR 305,00.

Projektā iegūtais finansējums tiks izmantots jaunu āra futbola vārtu tīklu un bumbu (Select futbola un futsal bumbas) iegādei. Projekta ietvaros augustā tiks rīkots futbola turnīrs jauniešiem, kurā tiks aicināti piedalīties Rēzeknes novada pagastu jaunieši sadraudzības veicināšanai, veselīga dzīvesveida un lietderīga laika pavadīšanas popularizēšanai. Komandās varēs piedalīties dalībnieki vecuma grupā no 15-25 gadiem.

Bērzgalē futbols kādreiz bijis populārs sporta veids, taču ar laiku skolas sporta laukums un inventārs ir pamatīgi nolietojies. Pagājušajā gadā ar Bērzgales pagasta pārvaldes atbalstu  ir uzsākta futbola laukuma uzlabošana. Tas tika nolīdzināts un pavasarī tiks iesēts jauns zālājs.

Galvenais projekta mērķis ir veicinot aktīvās atpūtas iespēju un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam.

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare.