Bērnu svētki Bērzgalē

   SAMSUNG CSC 5.jūnija priekšpusdienā Bērzgales kultūras namā uz svētkiem pulcējās bērni. Svētki iesākās ar “Pārsteiguma tēlu” izrādi “Medus rausis”. Pēc izrādes lielās lelles aicināja bērnus kopīgās rotaļās. Turpinājumā tika sveikti pagasta piecgadīgie bērni. Svētkos klātesošos ar uzrunu sveica pagasta pārvaldnieks Arvīds Dunskis.

Svētku turpinājumā visiem bija iespēja nofotografēties ar pārsteiguma tēliem.

            Pasākuma otrajā daļā bērniem bija iespēja zīmēt ar krītiņiem uz asfalta un darboties radošajās darbnīcās, izgatavotos darbus paņemot līdzi uz mājām – uzmeistarot skaistu puķi un izveidot mozaīku uz akmens. Nobeigumā klātesošie cienājās ar saldumiem un atspirdzinājumiem.

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Daila Ekimāne

Bildes skatīt galerijā