Meirānu ezerā ir ielaisti zandartu mazuļi

IMG_9017   logo      logo2

 

Oktobrī tika īstenots Zivju fonda atbalstītais Bērzgales pagasta pārvaldes projekts “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”.
Projekta mērķis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai.
Projekta rezultātā oktobrī Meirānu ezerā tika ielaisti desmit tūkstoši zandartu vienvasaras mazuļi. Tie tika iepirkti SIA “Rūjas zivju audzētava”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2420.00 , tai skaitā 80% (EUR 1936.00) Zivju fonda finansējums un 20% (EUR 484.00 ) līdzfinansējums. Līdzfinansējums un ceļa izdevumi par zivju mazuļu piegādi tiks segti no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Līdzfinansējuma summa ir EUR 762.30.
Projekta vadītāja Daila Ekimāne, foto Daila Ekimāne

IMG_9009 IMG_9010 IMG_9011 IMG_9012 IMG_9017 IMG_9016