Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā

IMG_92392015.gada martā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pārvaldes projekti, kas tika iesniegti Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fondam.
Projekta “Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot sabiedriski pieejamās vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tiks atjaunoti brīvdabas estrādes skatītāju soliņi un laipa pussaliņā un uzstādītas šūpoles pagasta centrā, kā arī tiks izzāģēti bīstamie koki Bērzgales kapsētā.
Projekta kopējā summa ir 2951.70 EUR.

Projekta “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā” mērķis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai. Meirānu ezerā vasaras-rudens periodā tiks ielaisti 10 000 zandartu vienvasaras mazuļi. Par šī projekta līdzekļiem tiks apmaksāti 20 % no mazuļu iegādes izmaksām (80% tiks segti no Zivju fonda līdzekļiem) un mazuļu piegādes ceļa izdevumi. Projekta kopējā summa ir 762.30 EUR.

Projektu vadītāja Daila Ekimāne, foto Daila Ekimāne.

IMG_9254 IMG_9244