Konkurss „Mana Latvija”

       img_227315.novembrī, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienu, jau tradicionāli Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novada pamatskolēnu komandas, lai erudīcijas spēlē „Mana Latvija” noskaidrotu zinošāko un veiksmīgāko komandu. Šogad konkursā piedalījās 17 komandas. Apkopojot rezultātus, mūsu skolas komanda, kuras sastāvā bija: Agnese Tripane, Katrīna Adijāne, Aurēlija Usačova, Viktorija Žukova, Matīss Teodors Seleckis ieguva 2. vietu.

Bet 17. novembrī Bērzgales pamatskolā notika konkurss „Manai Latvijai 98”. Konkursu organizēja 9.klase. No 5. līdz 8. klasei skolēni bija sadalīti jauktās grupās. Katra komanda izdomāja sev patriotisku nosaukumu. Viņu zināšanas tika pārbaudītas, uzdodot jautājumus par Latviju. Vajadzēja sarakstīt prezidentu vārdus un uzvārdus, noteikt latvju zīmes, prast atšķirt, kas raksturīgs katram no kultūrvēsturiskajiem novadiem. Pats pēdējais uzdevums bija pastāstīt, kā viņi iepazīstinātu ārzemju viesus ar Latviju. 1. – 4. klases skolēni pildīja dažādus uzdevumus individuāli. Arī skolotājiem šogad tika pārbaudītas zināšanas. Skolotāju uzdevumi bija līdzīgi kā skolēniem, bet, protams, ne tik viegli. Viszinošākā skolotāja izrādījās Sarmīte Orlovska, bet arī citiem skolotājiem bija labas zināšanas par savu valsti. Konkursa beigās apbalvoja erudītākās komandas. Pirmās trīs vietas ieguva diplomus un balvas, bet pārējās komandas – pateicības un mierinājuma balvas.

Aurēlija Usačova

Bildes skatīt galerijā