PAZIŅOJUMS: 12. novembrī pl. 18.00 iedzīvotāju sapulce BĒRZGALĒ

Sapulces darba kārtībā tiks iekļauti sekojoši jautājumi:

  •  Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ziņojums par paveikto,
  • Jaunas Bērzgales pagasta konsultatīvās padomes vēlēšanas,
  • Dažādi jautājumi.

Uz sapulci Bērzgales kultūras namā tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji, novada vadības pārstāvji un deputāti. Iedzīvotāju sapulci organizē Bērzgales pagasta pārvalde.

Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports, lūgums ziņot pa t:28378899, tiks nodrošināts transports (skat.2015. gada novembra “Bērzgales Ziņas”).

Bērzgales pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome